Bakgrunn /utdannelse/erfaring

    Jeg er cand.phil med hovedfag i musikk ved NTNU. Tema for hovedfagsoppaven var trommemusikk i Wolof-kulturen i Gambia. Etter feltarbeidsoppholdet i Gambia fikk jeg en sterk interesse for vestafrikansk musikk og Worldmusic. Gjennom mine musikkstudier ved NTNU har jeg hatt trommelærere som Ernst Wiggo Sandbakk, Carl Håkon Waadeland og Trond Kopperud. I 2001 mottok jeg Ranghild Margrethe Øverland Skjemstads legat til et studieopphold i England sommeren 2002. Der deltok jeg ved Guildhall Summer School og MUM Summer Jazz Course in Silsoe, og tok timer med Trevor Tomkins og Peter Cater. Jeg har vært trommelærer ved Inderøy videregående skole og Inderøy kulturskole, Ole vig videregående skole, Melhus kulturskole og Rødde folkehøgskole, og spiller fast i gruppene Loose Booty og Observatorene

    I starten av dette århundret spilte jeg også med bandet4Play