18. august 2009, kronikk i Adresseavisen: "Tror våre politikere at man kan teste våre barn til dannelse?"

29. juni 2009, debattinnlegg i Dagbladet: "Bare barn er barn"

11. juni 2009, kronikk i Dagbladet: "Skolebarnehagen"

25. april 2009, debattinnlegg i Adresseavisen: "Innholdet i barnehagen - ved smertepunktet?"

21. april 2009, kronikk i Klassekampen: "Skadelig krysspress"


12. november 2008, kronikk Trønder-Avisa: "Utstilingsvindu sprekker"


8. november 2008, hoveddebattinnlegg i Klassekampen: "Krise for ustillingsvinduet i Trondheim"

27. august 2008, kronikk i Adresseavisen: Førskole for femåringer Her kan du også finne kronikken som PDF-fil

9. juni, 2008 har jeg fått tak på et dokument som er sendt ut av TiTT som et forsvar på min kronikk til alle barnehagene i Trondheim: Til barnehager i forbindelse med kronikk i Adressa

6.juni 2008 var det et debattinnlegg i Adresseavisen skrevet av den pensjonerte psykologspesialisten Ronald Grini som støtter min kritikk av Tidlig Trygg i Trøndelag. Barn i ”risikosonen”

4.juni 2008 var det et debattinnlegg i Adresseavisen, skrevet av Mirjam Dahls Bergsland og Henriette Jæger, som også kritiserer Tidlig Trygg i Trøndelag.  Trygge foreldre – trygge barn?

2. juni 2008 ble det sendt flere innslag med utgangspunkt i min kritikk av Tidlig trygg i Trondheim på NRK Trøndelag sine nyhetssendinger. Dessverre oppsto det en feil i nettradioen mandag morten, og ingen av sendingene fra denne perioden ligger ute. Her er imidlertid et av innslagene som gikk denne morgenen. Lengde og innhold varierte i de ulike nyhetssendingene, og denne er en av de korteste: Radiosending

I sammenheng med min kronikk og svaret på den er det også interessant å lese hva Wichstrøm sier til Adressa 14. januar om denne undersøkelsen: "Det er utfordrende å vite hva en skal se etter når barna er så små. Men jeg føler meg ganske sikker på at en allerede fra fødselen kan se barn som en kan forutsi at vil utvikle problemer senere. Utfordringen er å finne de best egnede måter, sier Wichstrøm." Følg linken for å lese mer: Sjekker også fireåringene. Her kan du også finne kronikken som PDF-fil.

29.mai 2008 fikk jeg motsvar på min kronikk fra ledelsen i prosjektet og Trondheim kommune. Mitt syn på denne kronikken er at de ansvarlige for prosjektet vil prøve å unngå ytterligere styr rundt undersøkelsen. Jeg mener kronikken ikke imøtegår min kritikk og de problemstillingen jeg reiser. Tidlig trygg i Trondheim på trygg grunn. Her kan du også finne kronikken som PDF-fil.

Link til Trondheim kommunes informasjonsside om Tidlig Trygg i Trondheim

21. mai, 2008: Kronikk i AdresseavisenTidlig Trygg i Trondheim - Trygge foreldre?

Artikler


Mirjam Dahl Bergsland og Knut Kvaran. 2011. ”Inn i Ringen.” Et musikkpedagogisk utviklingsprosjekt i en flerkulturell barnehage.  Barn nr. 2.

Publisert i Barnehagefolk 4/2008. "Barnehagens meldeplikt"


Publisert i Barnehagefolk 3/2007. Toddlerlydleker - et tverrfaglig prosjekt "La barna komme til lyden"

Publisert i Musikk fra livets begynnelse. Nr 3/2007. Toddlerlydleker - "La barna komme til lyden"

Konferanseinnlegg


28.08.2009 Konferanseinnlegg på EECERA konferanse i Strasbourg: "Into the ring"

24.04.2009 Konferanseinnlegg på FoU i praksis i på Levanger: "Inn i Ringen."

25.10.2007 Konferanseinnlegg på Konferanse om Danning og de minste barna, DMMH

-Forside-