Knut Kvaran

epost: knut(at)kvaran.com

Personopplysninger
  Jeg er født i 1973 og er oppvokst på Steinkjer i Nord-Trøndelag. Jeg flyttet til Trondheim høsten 1992 for å studere, og har siden bodd her. Jeg er gift med Marianne Baudouin Lie, og er far til Nora født 10.08.2003. Ask født 02.08.2006 og Margrethe født 16.07.2010
Utdanning Cand. Phil - Norges Tekniske-naturvitenskaplige universitet
 • Våren 2003 leverte jeg min hovedfagsoppgave
 • Hovedfagsoppgave om trommemusikk i Wolof-kulturen i Gambia
 • Etnomusikologisk fordypningsemne (Musikkantropologi)
 • Musikkvitenskapelig teori
 • Fordypningsemne 2 (Musikkfilosofi)
 • Håndverksemne 1 (Storbandarrangering)
 • Håndverksemne 2 (Modal jazzimprovisasjon)

Cand. Mag - Norges Tekniske-naturvitenskaplige universitet

 • Kulturledelse og kulturadministrasjon, 10vt, eksamen v2001
 • Innovasjon i produktutvikling, 2,5vt, eksamen v 2001
 • Ettårig praktisk-pedagogisk/fagdidaktikk i musikk og drama
 • Grunnfag drama/teater + halve mellomfag
 • Mellomfag musikk
 • Forberedende/psykologisk antropologi, Kulturforståelse.
 • Grunnfag historie

Annen utdanning - NTNU,Videre

 • Teknologiutvikling og samfunnsendring (7,5 studiepoeng), høsten 2012.
 • Praktisk prosjektledelse (7,5 studiepoeng), våren 2012.
 • Ledelse og strategi (7,5 studiepoeng), høsten 2011.

NTNU

 • Kvalitative analysemetoder i praksis (5 studiepoeng) våren 2011.
 • Vitenskapsteori med innretning mot profesjonsforskning (10 studiepoeng) våren 2011.

Høgskolen i Sør-Trøndelag

 • IT-Introduksjon (6 studiepoeng) høsten 2005
 • Prosjektrettet systemarbeid (6 studiepoeng) høsten 2005
 • Publisering på Internett (6 studiepoeng) høsten 2005
Publikasjoner
 • Mirjam Dahl Bergsland og Knut Kvaran. 2011. ”Inn i Ringen.” Et musikkpedagogisk utviklingsprosjekt i en flerkulturell barnehage.  Barn nr. 2.
 • Kvaran, K 2009 ”Tror våre politikere at man kan teste barn til dannelse?” Kronikk i Adresseavisen 18. August 2009
 • Kvaran, K. 2009 ””Skolebarnehagen” Kronikk i Dagbladet 11. Juni.
 • Kvaran, K. 2009.” Skadelig krysspress - Innsparing i barnehagen presser de ansatte og svekker det pedagogiske innholdet.” Kronikk i Klassekampen.21. April.
 • Kvaran, K. 2008. ”Barnehagen og meldeplikten til Barnevernet. Er terskelen for høy?” Barnehagefolk Nr 4/2008
 • Kvaran K. 2008. ”Utstillingsvindu sprekker”. Kronikk i Trønder-Avisa 12. november.
 • Kvaran, K. 2008. ”Førskole for femåringer” Kronikk i Adresseavisen 27. august. Kvaran, K 2008. ”Tidlig Trygg i Trondheim - Trygge foreldre?” Kronikk i Adresseavisen 21. Mai.
 • Kvaran, K. 2007. ”En kreativ barnehage – en kreativ førskolelærerutdanning” i  DMMHs publikasjonsserie nr.2/2007.
 • Kvaran, K. 2007. ”La barna komme til lyden” i Musikk fra livets begynnelse, Nr 3/2007.
 • Kvaran, K. 2007. ”Toddlerlydleker – et tverrfaglig prosjekt” i Barnehagefolk. Nr 3/2007.

Yrkeserfaring

Juni 2011 – d.d Trondheim kommune

 • Rådgiver i rådmannens fagstab, faggruppe kultur og næring

Studieåret 2010- 2011 - Dronning Mauds Minne Høgskole

 • Underviser i 50 prosent. Musikklærer for 1I, 2E og Barnehagepedagogikk del 2. 50 prosent av stillingen går med til oppstart av PhD-arbeid.

Studieåret 2009- 2010 - Dronning Mauds Minne Høgskole

 • Klassestyrer for 2E, koordinator for Estetisk linje og koordinator for Barneteaterfestivalen. Reviderer fagplanen for estetisk linje. Tildelt midler for å starte PhD-arbeid.

Studieåret 2008- 2009 - Dronning Mauds Minne Høgskole

 • Fast ansatt i 100% stilling som høgskolelektor i musikk. 3 måneders forskningsstipend, klassestyrer i 2E.

Studieåret 2007-2008                                     Dronning Mauds Minne Høgskole

 • 100% vikariat som høgskolelektor i musikk, og høgskolelærer i drama ved Dronning Mauds Minne høgskole. Klassestyrer i 1C og har halvt klassestyreransvar i 3 Musikk.

Studieåret 2005-2006 - Melhus kulturskole, Ringve vgs. Inderøy vgs. Dronning Mauds Minne høgskole.                                     

 • 42,5% stilling som trommelærerer ved Melhus kulturskole (Permisjon fra 01.03.06), 37% som trommelærer ved Inderøy vgs og kulturskole. 15% stilling som slagverklærer ved Ole Vig vgs og 16% som lærer i Teaterkunnskap I ved Ringve vgs. 50% vikariat som høgskolelektor i musikk ved Dronning Mauds Minne høgskole fra 01.03.06.

Studieåret 2004- 2005 - Melhus kulturskole, Trondheim kulturskole, Inderøy vgs.                                

 • 40% vikariat som trommelærer ved Melhus kulturskole, 30% vikariat som trommelærer ved Inderøy vgs og 20% vikariat som dramalærer ved Trondheim kulturskole            

Studieåret 2003-2004 - Inderøy videregående skole                 

 • Lærer i drama/teater og musikk. Undervisning i mu/hø/ly, drama I og II,teaterkunnskap II og teaterproduksjon II. Undervisning i drama og slagverk ved Inderøy kulturskole.

Våren 2003 - SiT, Trondheim.

 • Resepsjonist. Deltidsjobb ved Idrettsbygget, Dragvoll

01.01. 99 – 31.07.02   Fosen og Orkdal videregående skole

 • Dramalærer ved Fosen- og Orkdal videregående skoler. Ulike stillingsprosenter ved Fosen vgs. fra 65% til 100% stilling. 10% vikariat fram til 31.07.01 ved Orkdal videregående skole.
  Undervisning i følgende fag:
  Teaterproduksjon VKI, Teaterkunnskap VKI og VKII, Drama obl. GK, Drama I og II GK, Valgfag VKII, Kunst og Kulturhistorie, Ensemble, Slagverk.

17.11.1997 - 01.02.99 - HiFi Klubben, Trondheim

 • Selger i Hi-Fi Klubben AS (deltid)

September 96 - desember 97 - Sosialantropologisk institutt, NTNU

 • Sivilarbeider. Forefallende- kontorarbeid, Tekstbehandling, Html-redigering, Ekspedisjon.

Sommeren 96 - Ullevål sykehus, Klinikk for psykiatri

 • Pleieassistent. Arbeid på lukket avdeling, Nattevakt

Sommeren 95 - Avd. for helse og sosialfag, HIST

 • Flyttearbeid. Systematisering av bibliotek
Kursvirksomhet

Våren 2006:

 • Timelærer i drama og musikk, to uker, ved avdeling for helse og sosialfag, Institutt for barnevernspedagogutdanning.

Høsten 2005:

 • Timelærer i drama og musikk ved, avdeling for helse og sosialfag, Institutt for barnevernspedagogutdanning.
 • Trommekurs for førskolelærerstudenter ved DMMH, 13.10
 • Trommekurs for Byåsen-skoleorkester, sammen med Kaw Secka, 5. og 6.11

Våren 2005

 • Timelærer i musikk ved, avdeling for helse og sosialfag, institutt for barnevernspedagogutdanning.

Høsten 2004

 • Timelærer i drama og musikk ved, avdeling for helse og sosialfag, institutt for barnevernspedagogutdanning.
 • Instruktør ved helgekurs for Hommelvik skolekorps

Høsten 2003:

 • Regi på Hølonda songlag og Hølonda hornmusikklags forestilling med Tyrolermusikk som gjennomgangstema.
 • Instruktør ved helgekurs for Sjetne skolekorps

Våren 2003:

 • Tre uker undervisning i drama og musikk ved Institutt for barnevernspedagogutdanning, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Sør-Trøndelag.
 • Lærer ved diverse helgekurs for skolekorps.
 • Trommeopplæring i Breidablikk skolekorps.
 • Vikar i musikkskolene i Skaun og Melhus.
 • Vikar ved Skogn folkehøgskole.

Høsten 2002:

 • Innføringskurs i musikk for førsteklassen i drama ved Institutt for barnevernspedagogutdanning, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Sør-Trøndelag.
 • Kurs i Vestafrikanske trommer for ungdommer i barne- og  ungdomsskolen ved forskningsdagene, Trondheim. 26.09.
 • Trommeopplæringen i Breidablikk skolekorps.
 • Trommeopplæring i Skaun skolekorps.
 • Vikar i musikkskolene i Skaun og Melhus.

Våren 2002:

 • Undervisning av to grupper, en uke hver, i drama/teater ved Institutt for barnevernspedagogutdanning, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Sør-Trøndelag.
 • Lærer ved diverse helgekurs for skolekorps.

Høsten 2001:

 • Vestafrikansk Trommekurs:
 • Skaun kultur og musikkskole 10.09.
 • Fosen videregående skole 24.10.
 • Børsa skole 29.10.
 • Viggja skole 30.10.
 • Innføringskurs i teater
 • For div. musikkskoler i Nord-Trøndelag, Høylandet, 16. og 17.11.01

Kunstnerisk virksomhet

Musikk

 • Jeg er trommeslager og har spilt konserter med flere band bl.a. i Oslo (Smuget, Oslo Plaza, Soria Moria, Kampen Bydelshus), Molde (Kontoret, Tapperiet, Hotell Alexandra), Stamsund (Arctic Challenge), Ås (Landbrukshøgskolen), Trondheim (Studentersamfundet, Brukbar, Veita-scene,  Blue Garden, Blæst, Bakklandet Skysstasjon, Postepilten, Grenaderen, Kjeller´n, Teatercaféen, Dokkhuset), Steinkjer (Mitt Hjem, Molly, K33), Brekstad (Norsk Rock cafe) Budapest (Nasjonalgalleriet).
 • Jeg spilte trommer i revyorkestret under UKA-99, hvor vi gjorde 31 forestillinger.

Innspillinger for NRK, Nord -Trøndelag

 • Med visebandet Nordsia Vel, høsten 1999.
 • Med pop-bandet Olsen.  Mars 1992.
 • Cd-innspilling
 • , KÅMMA, UKA-1999

Observatørene

Teater

 • Regierfaring/produsent
 • Jeg har hatt regi på følgende oppsetninger:
 • Større oppsetninger
 • Regi: Litj-johan på Nerøra. Orklang  v 2007 (http://orklang.no/).
 • Regi: As Time goes bye.. Egenproduksjon. Orkdal vgs v 2007.
 • Regi: Tapas. Egenproduksjon. Ole Vig vgs v 2006
 • Regi: Det gode mennesket fra Sezuan, Inderøy vgs v2004.
 • Regi: Cats, Orkdal vgs. v2002.
 • Regi: Les Misérables, Fosen vgs. v2002
 • Regi: Tango for to, egenproduksjon,Orkdal vgs. v2001.
 • Regi: Den fordømte kunsten… egenproduksjon,Fosen vgs. v 2001.
 • Regi: Les Misérables, bygd på novellen av Victor Hugo, Orkdal vgs. v2000.
 • (Regiassistent): A Clockwork Orange, av Anthony Burgess, Fosen vgs. v2000.
 • Mindre oppsetninger
 • Elise og Teodor i mareritland, egenproduksjon, barnegruppe, BUL i Nidaros våren 2012.
 • Hippiene i dronningriket, egenproduksjon, barnegruppe, BUL i Nidaros Høsten 2011.
 • Den magiske fjernkontrollen, av Frode S. Øyen, Trondheim kulturskole, våren 2005.
 • Bomber og bananer, skrevet av teaterelever ved Porsgrunn kulturskole, Trondheim kulturskole, våren 2005.
 • Jenta i Treet, av Staffan Göthe, Trondheim kulturskole, våren 2005.
 • Dametoalettet, av svenske ungdomsarbeider, høsten 2002.
 • Et dukkehjem, av Ibsen, Bjugn, våren 2001.
 • Lysistrata, av Aristofanes, Bjugn, høsten 2000.
 • Jenta i Treet, av Staffan Göthe, Bjugn, våren 1999