Jeg er født 27. oktober 1973 og kommer fra Steinkjer i Nord-Trøndelag. De fleste som heter Kvaran har enten tilknytning til Steinkjer eller til Island, hvor min farfar kom fra. Man finner kvaran-navnet allerede i Heimskringla. Jeg bodde på Steinkjer til jeg var ferdig på musikklinjen ved Inderøy Videregående skole våren 1992. Etter det flyttet jeg til Trondheim for å studere og har blitt boende der.

  Jeg giftet meg med Marianne Baudouin Lie, 29.05.2004. Jeg er far til Nora Baudouin Lie født 10.08.2003, Ask Baudouin Lie Kvaran som ble født 02.08.2006 og Margrethe Baudouin Lie som ble født 16.07.2010. Marianne er cellist og spiller bl.a i Trio Alpaca, Alpaca Ensemble ogi Trondheim Sinfonietta. Hun jobber også i Trondheim Kammermusikkfestival.

  Jeg er Cand.philol. med hovedfag i musikk. I graden min har jeg følgende fag: Ex.phil, grunnfag historie, grunnfag og mellomfag musikk, og grunnfag drama/teater + HFDT201 Teoretisk Fordypning som er et av emnene ved Drama/teater mellomfag, kulturforståelse, fagdidaktikk i musikk, drama, PT1 og (PPU2) Praktisk- pedagogisk utdanning del 2 ved Program for lærerutdanning ved NTNU, og Kulturledelse & Kulturadministrasjon, 10 vekttall ved Musikkonservatoriet i Trondheim, Innovasjon i produktutvikling  ved institutt for produktdesign.
  I de siste åren har jeg startet med studier i organisasjon og ledelse ved NTNU Videre.

  Telefonnummer: privat 73520110 mobil 91808900

  Adresse: Løvetannvegen 7B , 7050 Trondheim

  Epost: knut(at)kvaran.com